Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 925 10 975
Sum driftskostnader -14 400 -9 964
Driftsresultat 525 1 011
Resultat før skatt 482 979
Årsresultat 359 710
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 17 0
Omløpsmidler 3 703 3 237
Sum gjeld 3 058 2 977
Sum egenkapital 771 412
Sum egenkapital og gjeld 3 829 3 390
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggtjenester P&p AS
Orgnummer 993 170 496
Telefon (+47) 472 96 954
Mobiltelefon (+47) 473 62 929
E-post piotr.wodziczko@gmail.com
Hjemmeside www.byggtjenester.com
Besøksadresse Prost Schielderups gate 18, 9012 Tromsø
Postadresse Prost Schielderups gate 18, 9012 Tromsø

Nøkkelpersoner