Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 991 3 717
Sum driftskostnader -6 206 -3 705
Driftsresultat -215 11
Resultat før skatt -239 -29
Årsresultat -174 -24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 26
Omløpsmidler 1 341 1 539
Sum gjeld 1 891 1 809
Sum egenkapital -280 -106
Sum egenkapital og gjeld 1 611 1 703
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggtjenester P&p AS
Orgnummer 993 170 496
Telefon (+47) 472 96 954
Mobiltelefon (+47) 473 62 929
E-post piotr.wodziczko@gmail.com
Hjemmeside www.byggtjenester.com
Besøksadresse Prost Schielderups gate 18, 9012 Tromsø
Postadresse Prost Schielderups gate 18, 9012 Tromsø

Nøkkelpersoner