Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 43 803 40 481
Sum driftskostnader -42 345 -37 142
Driftsresultat 1 458 3 338
Resultat før skatt 1 464 3 378
Årsresultat 1 091 2 465
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 36 530 35 996
Sum gjeld 30 784 31 342
Sum egenkapital 5 775 4 684
Sum egenkapital og gjeld 36 560 36 026
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Concha Y Toro Norway AS
Orgnummer 993 253 391
Telefon (+47) 23 08 38 70
Besøksadresse Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Postadresse Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo

Nøkkelpersoner