Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 641 5 453
Sum driftskostnader -4 543 -5 805
Driftsresultat -902 -352
Resultat før skatt -869 -457
Årsresultat -643 -348
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 120
Omløpsmidler 1 247 1 294
Sum gjeld 2 456 1 751
Sum egenkapital -703 -60
Sum egenkapital og gjeld 1 752 1 690
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&d Forlag AS
Orgnummer 993 310 522
Telefon (+47) 22 22 89 99
E-post post@norskebransjemagasinet.no
Hjemmeside www.Norskebransjemagasinet.no
Besøksadresse Bygg A Sandakerveien 24C, 0473 Oslo
Postadresse c/o Aker Brygge Business Centre Postboks 1433, 0115 Oslo

Nøkkelpersoner