Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 552 5 038
Sum driftskostnader -3 351 -3 633
Driftsresultat 200 1 405
Resultat før skatt 199 1 322
Årsresultat 257 1 045
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 64 0
Omløpsmidler 1 643 1 196
Sum gjeld 1 400 1 078
Sum egenkapital 599 342
Sum egenkapital og gjeld 1 998 1 420
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&d Forlag AS
Orgnummer 993 310 522
Telefon (+47) 22 22 89 99
E-post post@norskebransjemagasinet.no
Hjemmeside www.Norskebransjemagasinet.no
Besøksadresse Bygg A Sandakerveien 24C, 0473 Oslo
Postadresse c/o Aker Brygge Business Centre Postboks 1433, 0115 Oslo

Nøkkelpersoner