Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -22
Driftsresultat -18 -22
Resultat før skatt -18 -22
Årsresultat -14 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 154 126
Sum gjeld 25 5
Sum egenkapital 136 131
Sum egenkapital og gjeld 161 136
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P & T International AS
Orgnummer 993 378 070
Besøksadresse Skur 41 Vippetangen, 0150 Oslo
Postadresse Postboks 398 Sentrum, 0103 Oslo