Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -24 -28
Driftsresultat -24 -28
Resultat før skatt -24 -28
Årsresultat -1 56
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 76 357
Sum gjeld 0 257
Sum egenkapital 99 100
Sum egenkapital og gjeld 99 357
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P & T International AS
Orgnummer 993 378 070
Besøksadresse Skur 41 Vippetangen, 0150 Oslo
Postadresse Postboks 398 Sentrum, 0103 Oslo