Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -109 -107
Driftsresultat -109 -107
Resultat før skatt -764 -1 011
Årsresultat -558 -761
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 14 494 12 719
Omløpsmidler 21 15
Sum gjeld 18 337 15 790
Sum egenkapital -2 721 -2 163
Sum egenkapital og gjeld 15 616 13 628
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt Z 1 AS
Orgnummer 993 446 971
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner