Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -115 -115
Driftsresultat -115 -115
Resultat før skatt -931 -872
Årsresultat -757 -735
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 21 854 16 974
Omløpsmidler 29 48
Sum gjeld 27 983 22 244
Sum egenkapital -4 214 -3 456
Sum egenkapital og gjeld 23 769 18 787
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt Z 1 AS
Orgnummer 993 446 971
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner