Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 391
Sum driftskostnader -157 -115
Driftsresultat -157 276
Resultat før skatt -729 -677
Årsresultat -569 -522
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 21 272 21 278
Omløpsmidler 104 8 338
Sum gjeld 2 500 31 795
Sum egenkapital 21 150 219
Sum egenkapital og gjeld 23 650 32 014
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt Z 1 AS
Orgnummer 993 446 971
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner