Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 435 503
Sum driftskostnader -440 -508
Driftsresultat -5 -5
Resultat før skatt -5 -5
Årsresultat -5 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 128 199
Sum gjeld 65 131
Sum egenkapital 63 68
Sum egenkapital og gjeld 128 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Vest AS
Orgnummer 993 626 058
Telefon (+47) 988 38 702
Besøksadresse Junos vei 27, 5173 Loddefjord
Postadresse Junos vei 27, 5173 Loddefjord

Nøkkelpersoner