Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 431 710
Sum driftskostnader -491 -700
Driftsresultat -61 9
Resultat før skatt -61 9
Årsresultat -61 9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 10 21
Omløpsmidler 150 217
Sum gjeld 87 121
Sum egenkapital 73 134
Sum egenkapital og gjeld 159 254
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Vest AS
Orgnummer 993 626 058
Telefon (+47) 988 38 702
Besøksadresse Junos vei 27, 5173 Loddefjord
Postadresse Junos vei 27, 5173 Loddefjord

Nøkkelpersoner