Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 530 669
Sum driftskostnader -497 -467
Driftsresultat 33 202
Resultat før skatt 31 199
Årsresultat 22 148
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 480 706
Omløpsmidler 346 208
Sum gjeld 146 256
Sum egenkapital 680 658
Sum egenkapital og gjeld 826 914
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Solstudio AS
Orgnummer 993 900 621
Besøksadresse Eyvind Løkkens veg 19, 7092 Tiller
Postadresse Eyvind Løkkens veg 19, 7092 Tiller

Nøkkelpersoner