Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 492 411
Sum driftskostnader -497 -439
Driftsresultat -5 -28
Resultat før skatt -7 -31
Årsresultat 27 -31
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 492 386
Omløpsmidler 324 415
Sum gjeld 140 152
Sum egenkapital 676 649
Sum egenkapital og gjeld 816 801
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Solstudio AS
Orgnummer 993 900 621
Besøksadresse Eyvind Løkkens veg 19, 7092 Tiller
Postadresse Eyvind Løkkens veg 19, 7092 Tiller

Nøkkelpersoner