Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 -21
Driftsresultat -8 -21
Resultat før skatt 907 -29
Årsresultat 907 -29
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 814 262
Sum gjeld 690 687
Sum egenkapital 2 089 1 182
Sum egenkapital og gjeld 2 778 1 869
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø & G Holding AS
Orgnummer 993 924 059
Telefon (+47) 924 08 368
Mobiltelefon (+47) 924 08 368
Besøksadresse Øvre Vikane 36 B, 5304 Hetlevik
Postadresse Øvre Vikane 36 B, 5304 Hetlevik

Nøkkelpersoner