Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -29
Driftsresultat -10 -29
Resultat før skatt -19 -40
Årsresultat -19 -40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 583 593
Sum gjeld 979 969
Sum egenkapital 1 211 1 230
Sum egenkapital og gjeld 2 190 2 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø & G Holding AS
Orgnummer 993 924 059
Telefon (+47) 924 08 368
Mobiltelefon (+47) 924 08 368
Besøksadresse Øvre Vikane 36 B, 5304 Hetlevik
Postadresse Øvre Vikane 36 B, 5304 Hetlevik

Nøkkelpersoner