Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 250 600
Sum driftskostnader -204 -672
Driftsresultat 46 -72
Resultat før skatt 35 -62
Årsresultat 7 -64
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 014 1 184
Omløpsmidler 566 798
Sum gjeld 559 868
Sum egenkapital 1 121 1 114
Sum egenkapital og gjeld 1 680 1 982
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H Og H Eiendommer AS
Orgnummer 993 945 730
Besøksadresse Strykerveien 13, 1658 Torp
Postadresse Postboks 71, 1650 Sellebakk

Nøkkelpersoner