Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 3 256 250
Sum driftskostnader -76 -204
Driftsresultat 3 180 46
Resultat før skatt 3 186 35
Årsresultat 2 619 7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 1 014
Omløpsmidler 4 325 566
Sum gjeld 584 559
Sum egenkapital 3 741 1 121
Sum egenkapital og gjeld 4 325 1 680
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H Og H Eiendommer AS
Orgnummer 993 945 730
Besøksadresse Strykerveien 13, 1658 Torp
Postadresse Postboks 71, 1650 Sellebakk

Nøkkelpersoner