Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 600 600
Sum driftskostnader -204 -207
Driftsresultat 396 393
Resultat før skatt 397 379
Årsresultat 272 257
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 354 1 524
Omløpsmidler 1 022 522
Sum gjeld 1 198 1 140
Sum egenkapital 1 179 906
Sum egenkapital og gjeld 2 376 2 046
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H Og H Eiendommer AS
Orgnummer 993 945 730
Besøksadresse Strykerveien 13, 1658 Torp
Postadresse Postboks 71, 1650 Sellebakk

Nøkkelpersoner