Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 655 2 390
Sum driftskostnader -1 759 -1 656
Driftsresultat 896 735
Resultat før skatt 894 729
Årsresultat 671 519
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 639 1 456
Sum gjeld 1 528 816
Sum egenkapital 111 640
Sum egenkapital og gjeld 1 639 1 456
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U. T. Pils AS
Orgnummer 994 087 819
Telefon (+47) 918 18 695

Nøkkelpersoner