Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 724 3 302
Sum driftskostnader -2 117 -1 977
Driftsresultat 607 1 325
Resultat før skatt 606 1 320
Årsresultat 474 1 019
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 143 34
Omløpsmidler 864 2 147
Sum gjeld 503 2 052
Sum egenkapital 503 129
Sum egenkapital og gjeld 1 006 2 181
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U. T. Pils AS
Orgnummer 994 087 819
Telefon (+47) 918 18 695

Nøkkelpersoner