Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 199 1 911
Sum driftskostnader -1 631 -1 723
Driftsresultat 568 188
Resultat før skatt 565 174
Årsresultat 400 125
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 14 42
Omløpsmidler 812 599
Sum gjeld 705 428
Sum egenkapital 121 221
Sum egenkapital og gjeld 826 650
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U. T. Pils AS
Orgnummer 994 087 819
Telefon (+47) 918 18 695

Nøkkelpersoner