Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 80 332
Sum driftskostnader -32 86
Driftsresultat 49 417
Resultat før skatt 49 408
Årsresultat 49 408
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 13 6
Sum gjeld 431 473
Sum egenkapital -418 -467
Sum egenkapital og gjeld 13 6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Hus AS
Orgnummer 994 332 732
Telefon (+47) 988 64 543
Mobiltelefon (+47) 988 64 543
E-post gunnar.paulsen@gghus.com
Hjemmeside www.gghus.com
Besøksadresse Sletteveien 15, 1785 Halden
Postadresse Sletteveien 15, 1785 Halden

Nøkkelpersoner