Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 4
Sum driftskostnader -13 -31
Driftsresultat -13 -27
Resultat før skatt -13 -28
Årsresultat -13 -28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler -1 4
Sum gjeld 457 449
Sum egenkapital -458 -445
Sum egenkapital og gjeld -1 4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Hus AS
Orgnummer 994 332 732
Telefon (+47) 988 64 543
Mobiltelefon (+47) 988 64 543
E-post gunnar.paulsen@gghus.com
Hjemmeside www.gghus.com
Besøksadresse Sletteveien 15, 1785 Halden
Postadresse Sletteveien 15, 1785 Halden

Nøkkelpersoner