Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 36
Sum driftskostnader 0 -1
Driftsresultat 0 36
Resultat før skatt 0 36
Årsresultat 0 36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 391 391
Sum egenkapital -391 -391
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Hus AS
Orgnummer 994 332 732
Telefon (+47) 988 64 543
Mobiltelefon (+47) 988 64 543
E-post gunnar.paulsen@gghus.com
Hjemmeside www.gghus.com
Besøksadresse Sletteveien 15, 1785 Halden
Postadresse Sletteveien 15, 1785 Halden

Nøkkelpersoner