Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 527 416
Sum driftskostnader -472 -310
Driftsresultat 56 107
Resultat før skatt 40 99
Årsresultat 40 99
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 175 219
Omløpsmidler 365 294
Sum gjeld 294 308
Sum egenkapital 245 205
Sum egenkapital og gjeld 540 513
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Flooring AS
Orgnummer 994 714 082
Telefon (+47) 975 85 409
Besøksadresse Egelandsmyra 8, 4480 Kvinesdal
Postadresse Egelandsmyra 8, 4480 Kvinesdal

Nøkkelpersoner