Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 608 302
Sum driftskostnader -592 -389
Driftsresultat 16 -87
Resultat før skatt 2 -93
Årsresultat 2 -93
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 251 252
Omløpsmidler 184 254
Sum gjeld 330 402
Sum egenkapital 106 103
Sum egenkapital og gjeld 435 506
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Flooring AS
Orgnummer 994 714 082
Telefon (+47) 975 85 409
Besøksadresse Egelandsmyra 8, 4480 Kvinesdal
Postadresse Egelandsmyra 8, 4480 Kvinesdal

Nøkkelpersoner