T K R T - Trafikk - Køyretøy - Registrering - Telefoninformasjon

Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 83 122
Sum driftskostnader -128 -96
Driftsresultat -45 26
Resultat før skatt -45 26
Årsresultat -45 26
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 22 83
Sum gjeld 28 0
Sum egenkapital -6 27
Sum egenkapital og gjeld 22 27
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T K R T Trafikk Køyretøy Registrer
Orgnummer 994 883 704
Besøksadresse Isvik Hageby 2, 5574 Skjold
Postadresse Isvik Hageby 2, 5574 Skjold

Nøkkelpersoner