Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 510 1 091
Sum driftskostnader -132 -323
Driftsresultat 378 768
Resultat før skatt 379 770
Årsresultat 276 554
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 315 1 812
Sum gjeld 198 501
Sum egenkapital 1 117 1 311
Sum egenkapital og gjeld 1 315 1 812
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Speed Skating AS
Orgnummer 994 975 889
Telefon (+47) 957 46 246
Mobiltelefon (+47) 917 12 530
Besøksadresse Villandsvegen 30, 3577 Hovet
Postadresse Villandsvegen 30, 3577 Hovet

Nøkkelpersoner