Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 424 436
Sum driftskostnader -82 -100
Driftsresultat 343 336
Resultat før skatt 261 260
Årsresultat 204 200
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 923 2 923
Omløpsmidler 663 542
Sum gjeld 1 749 1 831
Sum egenkapital 1 837 1 633
Sum egenkapital og gjeld 3 585 3 464
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Speed Skating AS
Orgnummer 994 975 889
Telefon (+47) 957 46 246
Mobiltelefon (+47) 917 12 530
Besøksadresse Villandsvegen 30, 3577 Hovet
Postadresse Villandsvegen 30, 3577 Hovet

Nøkkelpersoner