Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 379 370
Sum driftskostnader -299 -133
Driftsresultat 80 237
Resultat før skatt 80 238
Årsresultat 60 174
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 573 1 417
Sum gjeld 221 126
Sum egenkapital 1 351 1 291
Sum egenkapital og gjeld 1 573 1 417
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Speed Skating AS
Orgnummer 994 975 889
Telefon (+47) 957 46 246
Mobiltelefon (+47) 917 12 530
Besøksadresse Villandsvegen 30, 3577 Hovet
Postadresse Villandsvegen 30, 3577 Hovet

Nøkkelpersoner