Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -3
Driftsresultat -3 -3
Resultat før skatt -3 -3
Årsresultat -3 -3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 70 74
Sum gjeld 260 260
Sum egenkapital 149 153
Sum egenkapital og gjeld 410 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Holding Company
Orgnummer 995 349 655
Telefon (+47) 934 20 111
Mobiltelefon (+47) 934 20 111
Besøksadresse Drammensveien 45, 0279 Oslo
Postadresse Drammensveien 45, 0271 Oslo