Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 -4
Driftsresultat -4 -4
Resultat før skatt -1 41
Årsresultat -1 41
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 112
Sum gjeld 130 260
Sum egenkapital 189 191
Sum egenkapital og gjeld 320 451
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Holding Company
Orgnummer 995 349 655
Telefon (+47) 934 20 111
Mobiltelefon (+47) 934 20 111
Besøksadresse Drammensveien 45, 0279 Oslo
Postadresse Drammensveien 45, 0271 Oslo