Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 354 3 156
Sum driftskostnader -3 494 -3 177
Driftsresultat -139 -21
Resultat før skatt -33 -934
Årsresultat 4 -924
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 7
Omløpsmidler 2 698 3 074
Sum gjeld 549 816
Sum egenkapital 2 149 2 265
Sum egenkapital og gjeld 2 698 3 081
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Agentur Og Design AS
Orgnummer 995 487 934
Telefon (+47) 468 97 969
Besøksadresse Solheim, 6900 Florø
Postadresse Solheim, 6900 Florø

Nøkkelpersoner