Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 585
Sum driftskostnader -196 -1 172
Driftsresultat -196 -587
Resultat før skatt -112 -544
Årsresultat -157 -402
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 610 3 888
Sum gjeld 314 435
Sum egenkapital 3 296 3 453
Sum egenkapital og gjeld 3 610 3 888
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Agentur Og Design AS
Orgnummer 995 487 934
Telefon (+47) 468 97 969
Besøksadresse Solheim, 6900 Florø
Postadresse Solheim, 6900 Florø

Nøkkelpersoner