Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 473 6 078
Sum driftskostnader -4 424 -4 477
Driftsresultat -951 1 601
Resultat før skatt -882 1 694
Årsresultat -674 1 230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 13 42
Omløpsmidler 3 201 4 569
Sum gjeld 1 104 1 411
Sum egenkapital 3 289 4 164
Sum egenkapital og gjeld 4 393 5 575
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Agentur Og Design AS
Orgnummer 995 487 934
Telefon (+47) 468 97 969
Besøksadresse Solheim, 6900 Florø
Postadresse Solheim, 6900 Florø

Nøkkelpersoner