Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 480 6 201
Sum driftskostnader -5 770 -5 973
Driftsresultat -290 228
Resultat før skatt -296 163
Årsresultat -296 163
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 264 499
Omløpsmidler 294 380
Sum gjeld 1 991 1 989
Sum egenkapital 182 478
Sum egenkapital og gjeld 2 173 2 467
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S&s Entreprenør AS
Orgnummer 995 497 212
Telefon (+47) 938 80 967
Mobiltelefon (+47) 938 80 967
E-post post@sogsentreprenor.no
Hjemmeside sogsentreprenør.no
Besøksadresse Trulsrudtoppen 6, 2022 Gjerdrum
Postadresse Trulsrudtoppen 6, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner