Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 523 10 327
Sum driftskostnader -9 660 -9 622
Driftsresultat 864 704
Resultat før skatt 861 698
Årsresultat 645 573
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 337 515
Omløpsmidler 1 670 322
Sum gjeld 2 250 1 741
Sum egenkapital 1 000 755
Sum egenkapital og gjeld 3 250 2 495
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S&s Entreprenør AS
Orgnummer 995 497 212
Telefon (+47) 938 80 967
Mobiltelefon (+47) 938 80 967
E-post post@sogsentreprenor.no
Hjemmeside sogsentreprenør.no
Besøksadresse Trulsrudtoppen 6, 2022 Gjerdrum
Postadresse Trulsrudtoppen 6, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner