Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 10 228 9 139
Sum driftskostnader -10 863 -9 874
Driftsresultat -636 -734
Resultat før skatt -704 -820
Årsresultat -704 -793
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 302 678
Omløpsmidler 1 623 1 245
Sum gjeld 3 386 2 682
Sum egenkapital -1 462 -758
Sum egenkapital og gjeld 1 924 1 923
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & M Engros AS
Orgnummer 995 617 870
Telefon (+47) 22 65 67 00
Besøksadresse Karisveien 108, 2013 Skjetten
Postadresse Karisveien 108, 2013 Skjetten

Nøkkelpersoner