Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 220 597
Sum driftskostnader -203 -530
Driftsresultat 17 67
Resultat før skatt -95 124
Årsresultat -101 104
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 008 1 135
Sum gjeld 26 52
Sum egenkapital 1 091 1 192
Sum egenkapital og gjeld 1 117 1 244
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Invest AS
Orgnummer 995 659 433
Telefon (+47) 901 77 077
Besøksadresse Løkebergkroken 10, 1344 Haslum
Postadresse Løkebergkroken 10, 1344 Haslum

Nøkkelpersoner