Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 740 677
Sum driftskostnader -83 -558
Driftsresultat 657 119
Resultat før skatt 626 111
Årsresultat 461 78
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 906 1 150
Sum gjeld 277 78
Sum egenkapital 1 629 1 169
Sum egenkapital og gjeld 1 906 1 247
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Invest AS
Orgnummer 995 659 433
Telefon (+47) 901 77 077
Besøksadresse Løkebergkroken 10, 1344 Haslum
Postadresse Løkebergkroken 10, 1344 Haslum

Nøkkelpersoner