Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -75 -85
Driftsresultat -75 -85
Resultat før skatt -44 146
Årsresultat -44 146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 562 1 606
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 884 1 928
Sum egenkapital og gjeld 1 884 1 928
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Invest AS
Orgnummer 995 659 433
Telefon (+47) 901 77 077
Besøksadresse Løkebergkroken 10, 1344 Haslum
Postadresse Løkebergkroken 10, 1344 Haslum

Nøkkelpersoner