Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 900 593
Sum driftskostnader -968 -1 122
Driftsresultat -69 -528
Resultat før skatt -92 -552
Årsresultat -92 -552
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 544 680
Sum gjeld 1 072 1 117
Sum egenkapital -528 -436
Sum egenkapital og gjeld 544 680
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ik A U AS
Orgnummer 995 674 297
Telefon (+47) 930 34 930
Besøksadresse Baglerfaret 12, 0677 Oslo
Postadresse Baglerfaret 12, 0677 Oslo

Nøkkelpersoner