Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 12 946
Sum driftskostnader -255 -1 131
Driftsresultat -242 -185
Resultat før skatt -242 -185
Årsresultat -242 -185
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 17 28
Omløpsmidler 400 720
Sum gjeld 721 808
Sum egenkapital -303 -61
Sum egenkapital og gjeld 417 747
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ik A U AS
Orgnummer 995 674 297
Telefon (+47) 930 34 930
Besøksadresse Baglerfaret 12, 0677 Oslo
Postadresse Baglerfaret 12, 0677 Oslo

Nøkkelpersoner