Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 624 1 133
Sum driftskostnader -1 169 -1 033
Driftsresultat 455 100
Resultat før skatt 456 101
Årsresultat 333 72
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 022 437
Sum gjeld 899 314
Sum egenkapital 123 123
Sum egenkapital og gjeld 1 022 437
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ik A U AS
Orgnummer 995 674 297
Telefon (+47) 930 34 930
Besøksadresse Baglerfaret 12, 0677 Oslo
Postadresse Baglerfaret 12, 0677 Oslo

Nøkkelpersoner