Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 784 3 130
Sum driftskostnader -2 666 -3 215
Driftsresultat 118 -85
Resultat før skatt 61 -144
Årsresultat 61 -144
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 237 357
Omløpsmidler 141 146
Sum gjeld 1 204 1 391
Sum egenkapital -827 -888
Sum egenkapital og gjeld 378 503
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Auto AS
Orgnummer 995 945 037
Telefon (+47) 466 14 420
Mobiltelefon (+47) 481 01 020
Hjemmeside mmauto.no
Besøksadresse Trommedalsjordet 2, 3735 Skien
Postadresse Trommedalsjordet 2, 3735 Skien

Nøkkelpersoner