Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 540 3 492
Sum driftskostnader -3 599 -3 270
Driftsresultat -59 222
Resultat før skatt -104 175
Årsresultat -104 175
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 112 90
Omløpsmidler 355 305
Sum gjeld 1 223 1 046
Sum egenkapital -756 -652
Sum egenkapital og gjeld 467 394
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Auto AS
Orgnummer 995 945 037
Telefon (+47) 466 14 420
Mobiltelefon (+47) 481 01 020
Hjemmeside mmauto.no
Besøksadresse Trommedalsjordet 2, 3735 Skien
Postadresse Trommedalsjordet 2, 3735 Skien

Nøkkelpersoner