Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 248 216
Sum driftskostnader -86 -73
Driftsresultat 162 143
Resultat før skatt 90 60
Årsresultat 65 43
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 288 1 340
Omløpsmidler 190 150
Sum gjeld 1 354 1 331
Sum egenkapital 125 159
Sum egenkapital og gjeld 1 478 1 489
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Holding AS
Orgnummer 995 981 459
Besøksadresse Mikalgarden 4, 6030 Langevåg
Postadresse Mikalgarden 4, 6030 Langevåg

Nøkkelpersoner