Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 300 300
Sum driftskostnader -152 -89
Driftsresultat 149 211
Resultat før skatt 77 150
Årsresultat 55 110
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 278 1 236
Omløpsmidler 48 116
Sum gjeld 1 436 1 217
Sum egenkapital 140 134
Sum egenkapital og gjeld 1 576 1 352
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Holding AS
Orgnummer 995 981 459
Besøksadresse Mikalgarden 4, 6030 Langevåg
Postadresse Mikalgarden 4, 6030 Langevåg

Nøkkelpersoner