Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 315 315
Sum driftskostnader -82 -52
Driftsresultat 233 263
Resultat før skatt 77 84
Årsresultat 57 58
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 173 4 173
Omløpsmidler 77 129
Sum gjeld 3 053 3 182
Sum egenkapital 1 217 1 160
Sum egenkapital og gjeld 4 270 4 342
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Huset AS
Orgnummer 996 245 861
Telefon (+47) 934 98 015
Besøksadresse Industrivegen 5, 2069 Jessheim
Postadresse Industrivegen 5, 2069 Jessheim

Nøkkelpersoner