Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 315 304
Sum driftskostnader -84 -116
Driftsresultat 231 188
Resultat før skatt 15 -56
Årsresultat 10 -43
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 173 4 173
Omløpsmidler 138 211
Sum gjeld 3 275 3 613
Sum egenkapital 1 102 842
Sum egenkapital og gjeld 4 377 4 454
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Huset AS
Orgnummer 996 245 861
Telefon (+47) 934 98 015
Besøksadresse Industrivegen 5, 2069 Jessheim
Postadresse Industrivegen 5, 2069 Jessheim

Nøkkelpersoner