Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 227 1 155
Sum driftskostnader -492 -538
Driftsresultat 1 736 617
Resultat før skatt 1 735 617
Årsresultat 1 354 475
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 602 865
Sum gjeld 1 091 602
Sum egenkapital 1 673 1 419
Sum egenkapital og gjeld 2 764 2 022
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H & H Distribusjon AS
Orgnummer 996 487 628
Telefon (+47) 908 94 748
Mobiltelefon (+47) 908 94 748
E-post jan.andresen@bringlogistics.no
Besøksadresse Sørengkaia 62, 0194
Postadresse Sørengkaia 62, 0194

Nøkkelpersoner