Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 594 576
Sum driftskostnader -558 -569
Driftsresultat 37 8
Resultat før skatt 38 10
Årsresultat 38 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 260 251
Sum gjeld 75 103
Sum egenkapital 185 147
Sum egenkapital og gjeld 260 251
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S E Waldemar S Park Ii
Orgnummer 996 684 237
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 51 58 48 81
E-post post@obos.no
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse Langflåtveien 29, 4017 Stavanger
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner