Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 537 582
Sum driftskostnader -568 -512
Driftsresultat -31 71
Resultat før skatt -28 74
Årsresultat -28 74
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 217 227
Sum gjeld 80 62
Sum egenkapital 137 165
Sum egenkapital og gjeld 217 227
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S E Waldemar S Park Ii
Orgnummer 996 684 237
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 51 58 48 81
E-post post@obos.no
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse Langflåtveien 29, 4017 Stavanger
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner