Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 303 4 994
Sum driftskostnader -5 406 -5 159
Driftsresultat -103 -165
Resultat før skatt -108 -171
Årsresultat -84 -129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 137 227
Omløpsmidler 584 1 099
Sum gjeld 657 1 163
Sum egenkapital 159 243
Sum egenkapital og gjeld 816 1 406
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lindgjerdet V Murmester AS
Orgnummer 996 688 372
Telefon (+47) 905 44 398
E-post vida-lin@online.no
Hjemmeside www.mesterflistrondheim.no
Besøksadresse Husebyvegen 1, 7097 Saupstad
Postadresse Husebyvegen 1, 7097 Saupstad

Nøkkelpersoner