Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 395 401
Sum driftskostnader -455 -502
Driftsresultat -59 -101
Resultat før skatt -46 371
Årsresultat -46 371
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 519 1 573
Sum gjeld 1 868 876
Sum egenkapital 651 697
Sum egenkapital og gjeld 2 519 1 573
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J&j Future Invest AS
Orgnummer 996 936 104
Telefon (+47) 901 42 503
Mobiltelefon (+47) 901 42 503
E-post toesten2@online.no
Besøksadresse Drammensveien 288, 0283 Oslo
Postadresse Postboks 57, 1325 Lysaker

Nøkkelpersoner