Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 422
Sum driftskostnader -40 -410
Driftsresultat -40 12
Resultat før skatt -28 30
Årsresultat -28 30
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 429 879
Sum gjeld 777 199
Sum egenkapital 653 680
Sum egenkapital og gjeld 1 429 879
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J&j Future Invest AS
Orgnummer 996 936 104
Telefon (+47) 901 42 503
Mobiltelefon (+47) 901 42 503
E-post toesten2@online.no
Besøksadresse Drammensveien 288, 0283 Oslo
Postadresse Postboks 57, 1325 Lysaker

Nøkkelpersoner