Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -62 -38
Driftsresultat -62 -38
Resultat før skatt 511 -20
Årsresultat 511 -20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 690 6 158
Sum gjeld 20 0
Sum egenkapital 6 670 6 158
Sum egenkapital og gjeld 6 690 6 158
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K K Invest AS
Orgnummer 997 030 559
Besøksadresse Vikebygdvegen 71, 6104 Volda
Postadresse Vikebygdvegen 71, 6104 Volda

Nøkkelpersoner