Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -37 -52
Driftsresultat -37 -52
Resultat før skatt -60 354
Årsresultat -60 348
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 890 6 950
Sum gjeld 6 1 006
Sum egenkapital 5 884 5 944
Sum egenkapital og gjeld 5 890 6 950
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K K Invest AS
Orgnummer 997 030 559
Besøksadresse Vikebygdvegen 71, 6104 Volda
Postadresse Vikebygdvegen 71, 6104 Volda

Nøkkelpersoner