Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -65 -42
Driftsresultat -65 -42
Resultat før skatt 307 271
Årsresultat 312 240
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 597 6 320
Sum gjeld 7 36
Sum egenkapital 6 596 6 284
Sum egenkapital og gjeld 6 602 6 320
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K K Invest AS
Orgnummer 997 030 559
Besøksadresse Vikebygdvegen 71, 6104 Volda
Postadresse Vikebygdvegen 71, 6104 Volda

Nøkkelpersoner