Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 557 473
Sum driftskostnader -528 -563
Driftsresultat 28 -90
Resultat før skatt 629 17
Årsresultat 629 17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 382 74
Sum gjeld 299 705
Sum egenkapital 830 201
Sum egenkapital og gjeld 1 129 907
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Rådgivning AS
Orgnummer 997 480 481
Besøksadresse Skogfaret 19, 1344 Haslum
Postadresse Skogfaret 19, 1344 Haslum

Nøkkelpersoner