Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 163 417
Sum driftskostnader -211 -610
Driftsresultat -47 -192
Resultat før skatt 334 -193
Årsresultat 265 -143
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 168 82
Sum gjeld 838 945
Sum egenkapital 184 -80
Sum egenkapital og gjeld 1 022 865
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Rådgivning AS
Orgnummer 997 480 481
Besøksadresse Skogfaret 19, 1344 Haslum
Postadresse Skogfaret 19, 1344 Haslum

Nøkkelpersoner