Nøkkeltall 2011
Sum driftsinntekter 427
Sum driftskostnader -462
Driftsresultat -35
Resultat før skatt -35
Årsresultat -24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2011
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 367
Sum gjeld 402
Sum egenkapital -24
Sum egenkapital og gjeld 377
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J & J Mur Limited
Orgnummer 997 481 291
Besøksadresse Torgallmenningen 7, 5014 Bergen
Postadresse Postboks 429, 4304 Sandnes

Nøkkelpersoner