Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 362 1 087
Sum driftskostnader -617 -426
Driftsresultat 746 661
Resultat før skatt -57 -77
Årsresultat -45 -58
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 10 379 10 620
Omløpsmidler 8 991 8 542
Sum gjeld 18 244 18 177
Sum egenkapital 1 136 1 015
Sum egenkapital og gjeld 19 381 19 193
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Hatlahaugen AS
Orgnummer 997 488 687
Telefon (+47) 70 17 79 40
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner