Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 272 598
Sum driftskostnader -117 -193
Driftsresultat 155 405
Resultat før skatt -432 5
Årsresultat -315 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 17 124 10 512
Sum gjeld 17 064 10 519
Sum egenkapital 73 24
Sum egenkapital og gjeld 17 138 10 544
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Hatlahaugen AS
Orgnummer 997 488 687
Telefon (+47) 70 17 79 40
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner