Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 7
Sum driftskostnader 0 -331
Driftsresultat 0 -324
Resultat før skatt 0 -324
Årsresultat 193 428
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 1 052
Omløpsmidler 0 4
Sum gjeld -30 1 737
Sum egenkapital 223 -205
Sum egenkapital og gjeld 193 1 532
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S T S Limo AS
Orgnummer 998 021 340
Telefon (+47) 941 17 542
Besøksadresse Garver Ytteborgs vei 125, 0977 Oslo
Postadresse Garver Ytteborgs vei 125, 0977 Oslo

Nøkkelpersoner