Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 172 179
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 30 0
Sum gjeld 0 -30
Sum egenkapital 202 209
Sum egenkapital og gjeld 202 179
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S T S Limo AS
Orgnummer 998 021 340
Telefon (+47) 941 17 542
Besøksadresse Garver Ytteborgs vei 125, 0977 Oslo
Postadresse Garver Ytteborgs vei 125, 0977 Oslo

Nøkkelpersoner