Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 184 0
Sum driftskostnader -200 -10
Driftsresultat -17 -10
Resultat før skatt -34 -15
Årsresultat -34 -15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 125 28
Sum gjeld 156 25
Sum egenkapital -31 3
Sum egenkapital og gjeld 125 28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&r Wines AS
Orgnummer 998 276 659
Telefon (+47) 979 43 225
Mobiltelefon (+47) 979 43 225
E-post paaren@online.no
Besøksadresse Poppelveien 7 A, 4025 Stavanger
Postadresse Poppelveien 7 A, 4025 Stavanger

Nøkkelpersoner