Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 25
Sum driftskostnader 0 -43
Driftsresultat 0 -18
Resultat før skatt -12 -28
Årsresultat -12 -28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler -4 19
Sum gjeld 19 26
Sum egenkapital -18 -7
Sum egenkapital og gjeld 1 19
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&r Wines AS
Orgnummer 998 276 659
Telefon (+47) 979 43 225
Mobiltelefon (+47) 979 43 225
E-post paaren@online.no
Besøksadresse Poppelveien 7 A, 4025 Stavanger
Postadresse Poppelveien 7 A, 4025 Stavanger

Nøkkelpersoner