Y. Haltvik Transport & Eiendom AS

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 095 4 969
Sum driftskostnader -5 021 -3 679
Driftsresultat 74 1 291
Resultat før skatt -62 1 479
Årsresultat -51 1 207
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 497 2 273
Omløpsmidler 2 375 2 069
Sum gjeld 4 338 2 711
Sum egenkapital 2 017 2 068
Sum egenkapital og gjeld 6 355 4 779
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y Haltvik Transport & Eiendom AS
Orgnummer 998 368 367
Telefon (+47) 975 80 184
Mobiltelefon (+47) 975 80 184
Besøksadresse Raudsand, 6462 Raudsand
Postadresse Raudsand, 6462 Raudsand

Nøkkelpersoner