Y. Haltvik Transport & Eiendom AS

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 236 3 443
Sum driftskostnader -1 431 -2 656
Driftsresultat 804 787
Resultat før skatt 572 494
Årsresultat 418 361
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 377 5 799
Omløpsmidler 1 682 1 792
Sum gjeld 2 873 6 509
Sum egenkapital 1 499 1 081
Sum egenkapital og gjeld 4 371 7 591
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y Haltvik Transport & Eiendom AS
Orgnummer 998 368 367
Telefon (+47) 975 80 184
Mobiltelefon (+47) 975 80 184
Besøksadresse Raudsand, 6462 Raudsand
Postadresse Raudsand, 6462 Raudsand

Nøkkelpersoner