Y. Haltvik Transport & Eiendom AS

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 847 1 576
Sum driftskostnader -2 565 -1 179
Driftsresultat 282 395
Resultat før skatt 143 242
Årsresultat 108 181
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 682 2 606
Omløpsmidler 1 752 1 547
Sum gjeld 3 685 3 130
Sum egenkapital 1 213 1 305
Sum egenkapital og gjeld 4 897 4 435
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y Haltvik Transport & Eiendom AS
Orgnummer 998 368 367
Telefon (+47) 975 80 184
Mobiltelefon (+47) 975 80 184
Besøksadresse Raudsand, 6462 Raudsand
Postadresse Raudsand, 6462 Raudsand

Nøkkelpersoner