Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 496 1 496
Sum driftskostnader -1 301 -1 146
Driftsresultat 195 350
Resultat før skatt 192 349
Årsresultat 147 257
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 602 1 842
Omløpsmidler 269 224
Sum gjeld 1 591 1 932
Sum egenkapital 280 133
Sum egenkapital og gjeld 1 872 2 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y E Anlegg Og Transport AS
Orgnummer 998 523 761
Telefon (+47) 481 18 879
Besøksadresse Haugnes, 9192 Arnøyhamn
Postadresse Haugnes, 9192 Arnøyhamn

Nøkkelpersoner