Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 029 1 050
Sum driftskostnader -1 002 -1 374
Driftsresultat 27 -324
Resultat før skatt 25 -325
Årsresultat 18 -237
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 390 1 524
Omløpsmidler 89 66
Sum gjeld 1 660 1 797
Sum egenkapital -124 -142
Sum egenkapital og gjeld 1 536 1 654
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y E Anlegg Og Transport AS
Orgnummer 998 523 761
Telefon (+47) 481 18 879
Besøksadresse Haugnes, 9192 Arnøyhamn
Postadresse Haugnes, 9192 Arnøyhamn

Nøkkelpersoner