Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 926 3 038
Sum driftskostnader -3 148 -1 985
Driftsresultat 777 1 053
Resultat før skatt 766 1 049
Årsresultat 597 812
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 058 2 202
Omløpsmidler 696 1 146
Sum gjeld 798 1 988
Sum egenkapital 1 956 1 359
Sum egenkapital og gjeld 2 754 3 348
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y E Anlegg Og Transport AS
Orgnummer 998 523 761
Telefon (+47) 481 18 879
Besøksadresse Haugnes, 9192 Arnøyhamn
Postadresse Haugnes, 9192 Arnøyhamn

Nøkkelpersoner