Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 104
Sum driftskostnader -66 -280
Driftsresultat -66 -175
Resultat før skatt -64 -170
Årsresultat -64 -170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 93 199
Sum gjeld 146 187
Sum egenkapital -53 12
Sum egenkapital og gjeld 93 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Solutions AS
Orgnummer 998 745 055
Telefon (+47) 922 96 048
Mobiltelefon (+47) 922 96 048
E-post kp@qsolutions.no
Besøksadresse Ishusveien 2, 1454 Fagerstrand
Postadresse Ishusveien 2, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner