Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 104 1 459
Sum driftskostnader -280 -1 231
Driftsresultat -175 228
Resultat før skatt -170 224
Årsresultat -170 160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 199 493
Sum gjeld 187 311
Sum egenkapital 12 182
Sum egenkapital og gjeld 199 493
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Solutions AS
Orgnummer 998 745 055
Telefon (+47) 922 96 048
Mobiltelefon (+47) 922 96 048
E-post kp@qsolutions.no
Besøksadresse Ishusveien 2, 1454 Fagerstrand
Postadresse Ishusveien 2, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner