Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 63 63
Sum gjeld 134 134
Sum egenkapital -72 -72
Sum egenkapital og gjeld 63 63
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Solutions AS
Orgnummer 998 745 055
Telefon (+47) 922 96 048
Mobiltelefon (+47) 922 96 048
E-post kp@qsolutions.no
Besøksadresse Ishusveien 2, 1454 Fagerstrand
Postadresse Ishusveien 2, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner