Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt -2 5
Årsresultat -2 5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 30 24
Sum gjeld 20 10
Sum egenkapital 27 28
Sum egenkapital og gjeld 47 38
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S M A L L Investments AS
Orgnummer 998 785 812
Besøksadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim
Postadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim

Nøkkelpersoner