Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 18 1
Årsresultat 18 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 77 28
Sum gjeld 572 120
Sum egenkapital 45 27
Sum egenkapital og gjeld 617 147
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S M A L L Investments AS
Orgnummer 998 785 812
Besøksadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim
Postadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim

Nøkkelpersoner