Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 722 697
Sum driftskostnader -1 795 -1 607
Driftsresultat -1 074 -910
Resultat før skatt -1 168 -991
Årsresultat -898 -844
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 176 158
Omløpsmidler 150 25
Sum gjeld 3 334 2 030
Sum egenkapital -2 041 -1 143
Sum egenkapital og gjeld 1 294 886
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haakon Vii S Gt 11 C AS
Orgnummer 999 049 621
Besøksadresse Haakon Vii's gate 11 C, 7041 Trondheim
Postadresse Postboks 1817 Lade, 7440 Trondheim

Nøkkelpersoner