Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 697 678
Sum driftskostnader -827 -885
Driftsresultat -131 -207
Resultat før skatt -166 -219
Årsresultat -121 -160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 162 182
Omløpsmidler 402 102
Sum gjeld 1 151 530
Sum egenkapital -300 -179
Sum egenkapital og gjeld 851 351
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haakon Vii S Gt 11 C AS
Orgnummer 999 049 621
Besøksadresse Haakon Vii's gate 11 C, 7041 Trondheim
Postadresse Postboks 1817 Lade, 7440 Trondheim

Nøkkelpersoner