Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 095 4 843
Sum driftskostnader -4 920 -3 980
Driftsresultat -825 864
Resultat før skatt -853 839
Årsresultat -844 605
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 195 18
Omløpsmidler 1 068 2 050
Sum gjeld 2 250 1 088
Sum egenkapital -48 796
Sum egenkapital og gjeld 2 202 1 884
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S&s Bergsprenging AS
Orgnummer 999 207 359
Telefon (+47) 415 49 907
Mobiltelefon (+47) 952 29 320

Nøkkelpersoner