Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 403 6 601
Sum driftskostnader -7 172 -6 118
Driftsresultat 231 482
Resultat før skatt 112 396
Årsresultat 112 396
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 208 153
Omløpsmidler 2 666 2 063
Sum gjeld 3 195 2 993
Sum egenkapital 460 348
Sum egenkapital og gjeld 3 656 3 340
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S&s Bergsprenging AS
Orgnummer 999 207 359
Telefon (+47) 415 49 907
Mobiltelefon (+47) 952 29 320

Nøkkelpersoner