Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 695 1 751
Sum driftskostnader -229 -455
Driftsresultat 1 466 1 297
Resultat før skatt 1 472 1 297
Årsresultat 1 104 947
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 111 984
Sum gjeld 1 076 953
Sum egenkapital 35 30
Sum egenkapital og gjeld 1 111 984
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Consulting AS
Orgnummer 999 311 954
Besøksadresse Jomfrubråtveien 50, 1179 Oslo
Postadresse c/o MGI Regnskap AS Postboks 483, 1373 Asker

Nøkkelpersoner