Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 030 1 840
Sum driftskostnader -497 -352
Driftsresultat 1 533 1 488
Resultat før skatt 1 531 1 489
Årsresultat 1 117 1 070
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 071 1 750
Sum gjeld 1 570 1 566
Sum egenkapital 501 184
Sum egenkapital og gjeld 2 071 1 750
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Consulting AS
Orgnummer 999 311 954
Besøksadresse Jomfrubråtveien 50, 1179 Oslo
Postadresse c/o MGI Regnskap AS Postboks 483, 1373 Asker

Nøkkelpersoner