Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 615 959
Sum driftskostnader -2 270 -676
Driftsresultat 345 284
Resultat før skatt 425 256
Årsresultat 339 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 20 0
Omløpsmidler 1 192 553
Sum gjeld 742 1 095
Sum egenkapital 548 208
Sum egenkapital og gjeld 1 289 1 303
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&o Industrier AS
Orgnummer 999 322 786
Besøksadresse c/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 37, 5357 Fjell
Postadresse c/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 37, 5357 Fjell

Nøkkelpersoner