Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 181 3 777
Sum driftskostnader -2 675 -2 381
Driftsresultat 1 505 1 396
Resultat før skatt 1 509 1 404
Årsresultat 1 124 1 025
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 63 77
Omløpsmidler 1 190 1 734
Sum gjeld 1 426 1 128
Sum egenkapital 796 822
Sum egenkapital og gjeld 2 222 1 951
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&o Industrier AS
Orgnummer 999 322 786
Besøksadresse c/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 37, 5357 Fjell
Postadresse c/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 37, 5357 Fjell

Nøkkelpersoner