Oberstløytnant A W K Støren og Hustru Sophies Legat

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -3
Driftsresultat -3 -3
Resultat før skatt -2 -2
Årsresultat -2 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 67 70
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 67 70
Sum egenkapital og gjeld 67 70
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Støren A W K Oberstløytnant Og
Orgnummer 875 386 352
Telefon (+47) 22 56 71 70
E-post ostoren@online.no
Besøksadresse v/Ole Henrik Støren Hasselhaugveien 39, 0851 Oslo
Postadresse v/Ole Henrik Støren Hasselhaugveien 39, 0851 Oslo

Nøkkelpersoner