Oberstløytnant A W K Støren og Hustru Sophies Legat

Organisasjonskart

Nøkkelpersoner