Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 216 156
Sum driftskostnader -45 -68
Driftsresultat 171 88
Resultat før skatt 150 62
Årsresultat 109 45
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 669 2 669
Omløpsmidler 22 44
Sum gjeld 1 581 1 712
Sum egenkapital 1 111 1 001
Sum egenkapital og gjeld 2 692 2 713
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U. R. Bygg AS
Orgnummer 989 893 254
Telefon (+47) 67 58 93 15
Mobiltelefon (+47) 909 97 456
Besøksadresse Blåsen 11, 1369 Stabekk
Postadresse Blåsen 11, 1369 Stabekk