Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 154 222
Sum driftskostnader -51 -66
Driftsresultat 103 155
Resultat før skatt 103 155
Årsresultat 78 114
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 669 2 669
Omløpsmidler 21 24
Sum gjeld 1 388 1 468
Sum egenkapital 1 303 1 225
Sum egenkapital og gjeld 2 690 2 693
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U. R. Bygg AS
Orgnummer 989 893 254
Telefon (+47) 67 58 93 15
Mobiltelefon (+47) 909 97 456
Besøksadresse Blåsen 11, 1369 Stabekk
Postadresse Blåsen 11, 1369 Stabekk