Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 245 220
Sum driftskostnader -61 -58
Driftsresultat 183 163
Resultat før skatt 183 163
Årsresultat 143 126
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 669 2 669
Omløpsmidler 52 8
Sum gjeld 1 035 1 133
Sum egenkapital 1 686 1 543
Sum egenkapital og gjeld 2 722 2 677
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U. R. Bygg AS
Orgnummer 989 893 254
Telefon (+47) 67 58 93 15
Mobiltelefon (+47) 909 97 456
Besøksadresse Blåsen 11, 1369 Stabekk
Postadresse Blåsen 11, 1369 Stabekk